Vzdělání, kvalifikace
2005 Profesor parazitologie
1999 Docent parazitologie
1996 Ph.D. - doktorát v parazitologii (Univerzita Karlova)
1989 RNDr. (
rerum naturalium doctor) - “profesní” doktorát v systematické biologii a parazitologii (Univerzita Karlova)
1988 Absolvent vysoké školy - systematická biologie a parazitologie (Univerzita Karlova)

Pracoviště - vedení a akademické orgány (v současnosti)
Proděkan pro biologickou sekci a BIOCEV, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (od 2016)
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (od 2008)
Vědecká rada Kampusu Albertov Univerzity Karlovy (předseda od 2013)

Výuka (v současnosti)
Biologie helmintů (in Czech)
Obecná parazitologie (in Czech)

Odborné zájmy
Parazitologie, helmintologie, funkční morfologie helmintů, motolice, cerkáriová dermatitida, ptačí schistosomy (životní cykly, interakce parazit-hostitel)

Členství v redakčních radách (v současnosti)
Folia Parasitologica (impaktní faktor 2017 = 1.505)

Členství v dalších vědeckých radách (v současnosti)
Vědecká rada Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích (od 2000)
Stálá komise pro obhajoby doktorských dizertačních prací (DrSc.) v oboru parazitologie, Slovensko (od 2010)
Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2011)

Členství ve vědeckých společnostech (v současnosti)
Česká parazitologická společnost
Česká zoologická společnost
Helminthological Society of Washington
The American Society of Parasitologists
The American Society for Microbiology

© Petr Horák 2019